Hướng dẫn bảo trì và sửa chữa xe đạp địa hình

  Admin

  20/05/2017

  0 nhận xét

Sửa chữa và bảo trì xe đạp địa hình có thể khó khăn với người này nhưng lại rất dễ dàng với người khác. Để phục vụ cho việc bảo chỉ, sửa chữa xe đạp địa hình của bạn và mọi người cũng có thể làm được.Nếu bạn bắt đầu với việc duy trì và phục vụ nhiệm vụ xe đạp cơ bản, trước khi bạn biết nó, bạn sẽ có tất cả các công cụ xe đạp địa hình để làm một dịch vụ bảo trì đầy đủ trên chiếc xe đạp của riêng bạn. Bảo trì một xe đạp địa hình để chạy tốt là chi phí hiệu quả và cách tốt nhất để có được cuộc sống lâu dài của các thành phần của bạn để giữ cho bạn đi nhiều. Để giúp của bạn làm bảo trì thường xuyên như rửa xe, lau nó xuống và kiểm tra thiệt hại, điều chỉnh các bánh răng, thiết lập các hệ thống phanh và thay đổi thành phần mòn. Nếu bạn làm dịch vụ xe đạp thường xuyên sẽ có ít nhu cầu công việc sửa chữa xe đạp tốn kém. Tuy nhiên thậm chí làm DIY sửa chữa xe đạp có thể giúp bạn tiết kiệm chuyến đi đến các cửa hàng xe đạp và giữ cho bạn trên chiếc xe đạp của bạn thay vì nó nằm xung quanh một cửa hàng sửa chữa xe đạp ở đâu đó chờ đợi một thợ cơ khí xe đạp để nhìn vào nó. Sửa chữa xe đạp địa hình như thay đổi má phanh, thay đổi một chuỗi hoặc loại bỏ các tay biên cũng khá dễ dàng để làm với một chút biết làm thế nào và các công cụ thích hợp. Sửa chữa xe đạp của riêng bạn có thể là một kỹ năng rất bổ ích và hữu ích đặc biệt là nếu bạn sống xa từ một xưởng xe đạp hoặc nếu bạn cạnh tranh trong các sự kiện xe đạp leo núi đường dài nơi bảo dưỡng và sửa chữa xe đạp biết làm thế nào là quan trọng.

bảo trì sửa chữa xe đạp địa hình

Bảo trì xe đạp địa hình là cái gì đó rất dễ dàng để tìm hiểu nếu bạn biết làm thế nào. Cho tay vào kinh nghiệm nói chuyện với LBS của bạn -  cửa hàng xe đạp địa hình ở địa phương và yêu cầu họ nếu bạn có thể dành một vài giờ trong hội thảo xe đạp của họ. Một số trong số họ cũng cung cấp các khóa học bảo trì xe đạp leo núi. Bạn cũng có thể kiểm tra một trong những cuốn sách sửa chữa xe đạp tốt có sẵn như Zinn và nghệ thuật của Mountain Bike bảo trì hoặc bất kỳ khác sách bảo trì xe đạp địa hình có sẵn.

Hoặc chỉ kiểm xe đạp leo núi bảo trì và sửa chữa hướng dẫn của chúng tôi dưới đây.

Chúng tôi sẽ mở rộng phần này thường xuyên với các bài viết chi tiết về các chủ đề khác nhau như thế nào để là và lời khuyên về việc giữ chiếc xe đạp của bạn trong trạng thái tốt nhất. Tốt nhất bạn nên theo dõi các bài viết hướng dẫn của chúng tôi một cách thường xuyên.